Základná umelecká škola J.L.Bellu Kremnica
Novinky Odbory Učitelia Dokumenty Orgány školy

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr.art. Marek Žufka Riaditeľ
zusjlbkca@gmail.com
 
 
Peter Bazelides Učiteľ
bazokov@gmail.com
 
 
Mgr.art. Marek Dietrich, DiS. art. Učiteľ
marek.dietrich@gmail.com
 
 
Anna Hajabačová Učiteľka
annahajabacova@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Holečková Učiteľka
holeckova.t@slovakfolktravel.sk
Foto PaedDr. Zuzana Hufková Bódiová Učiteľka
zuzkahufkova@azet.sk
 
 
Mgr.art. Denisa Krajčovičová Učiteľka
denyskai@gmail.com
 
 
Mgr. Dana Kravecová Učiteľka
dkravecova@gmail.com
 
 
Mgr.art. Peter Luptovský Učiteľ
lupto5@gmail.com
 
 
Marianna Májiková, DiS. art. Učiteľka
juraj.majik@centrum.sk
 
 
Mariana Petríková Učiteľka
meryzuzkapaula@gmail.com
 
 
Marcela Pittnerová Učiteľka
pittnerovamaja.m@gmail.com
Foto Marko Plachetka, DiS. art. Učiteľ
muzikant2611@azet.sk
 
 
Mgr. Lenka Říhová Učiteľka
rihovci@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Šimonová Učiteľka
simonova.evka@gmail.com
 
 
Mgr. Klára Štroffeková Učiteľka
klara_stroffek@centrum.sk
 
 
PaedDr. Antónia Ťahún-Mendelová, PhD. Učiteľka
aantoniatm@gmail.com
 
 
Annamária Verešová Učiteľka
Foto Marián Vojtko, DiS. art. Učiteľ
marovoj@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018