Základná umelecká škola J.L.Bellu Kremnica
Novinky Odbory Učitelia Dokumenty Orgány školy

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr.art. Marek Žufka Riaditeľ
zusjlbkca@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Jackuliak Zástupkyňa
emka.kollarova@gmail.com
 
 
Peter Bazelides Učiteľ
bazokov@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Cífferyová, DiS. art. Učiteľka
a.cifferyova@gmail.com
 
 
Anna Hajabačová Učiteľka
annahajabacova@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Holečková Učiteľka
holeckova.t@slovakfolktravel.sk
Foto PaedDr. Zuzana Hufková Bódiová Učiteľka
zuzkahufkova@azet.sk
 
 
Mgr.art. Denisa Krajčovičová Učiteľka
denyskai@gmail.com
 
 
Mgr. Dana Kravecová Učiteľka
dkravecova@gmail.com
 
 
Mgr.art. Peter Luptovský Učiteľ
lupto5@gmail.com
 
 
Marianna Májiková Učiteľka
juraj.majik@centrum.sk
 
 
Mgr.art. Michaela Pavlová Učiteľka
michaellapavlova@gmail.com
 
 
Mariana Petríková Učiteľka
meryzuzkapaula@gmail.com
 
 
Marcela Pittnerová Učiteľka
pittnerovamaja.m@gmail.com
Foto Marko Plachetka, DiS. art. Učiteľ
muzikant2611@azet.sk
 
 
Mgr. Lenka Říhová Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Šimonová Učiteľka
 
 
Mgr. Klára Štroffeková Učiteľka
klara_stroffek@centrum.sk
 
 
PaedDr. Antónia Ťahún-Mendelová, PhD. Učiteľka
aantoniatm@gmail.com
Foto Marián Vojtko, DiS. art. Učiteľ
marovoj@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018