Základná umelecká škola J.L.Bellu Kremnica
Novinky Odbory Učitelia Dokumenty Orgány školy

AKTET

Zborník príspevkov AKTET

Odborné a vedecké príspevky z vedeckého a odborného seminára Ars Kremniciensis  – Traditio et Tempore, ktorého organizátorom v rokoch 2013 a 2014 bola Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici pod záštitou garanta prof. Borisa Banáryho, CSc. vedúceho Katedry hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

AKTET 2014 – 2015
Zborník príspevkov z odborného a vedeckého seminára Ars Kremniciensis  – Traditio et Tempore 2014
Zbornik_AKTET_2014-2015_ISBN_978-80-554-1160-6_(1).pdf


AKTET 2013
Zborník príspevkov z vedeckého seminára Ars Kremniciensis  – Traditio et Tempore 2013
Zbornik_AKTET_2013_pdf_ISBN_978-80-554-0805-7(1).pdf