Základná umelecká škola J.L.Bellu Kremnica
Novinky Odbory Učitelia Dokumenty Orgány školy

Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl

-

video zo súťaže:

https://www.youtube.com/watch?v=WB2oKSmN9PE