Základná umelecká škola J.L.Bellu Kremnica
Novinky Odbory Učitelia Dokumenty Orgány školy

 • Trailer Moskva - Petusky

  Divadelné predstavenie našich najstarších divadelníkov

  celé predstavenie čoskoro...

 • Výtvarný odbor ...pred sviatkom Všetkých svätých
 • "Učený z neba nik nespadol...!"

  ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici uvádza divadelnú hrú 

  na motívy//By

  Vincent Šikula - Prázdniny so strýcom Rafaelom

 • Sledujte online interný koncert o 16 30hod.
 • Pozvánka a program

  Ďakujeme interpretom a všetkým čo podporili mladé talenty

  vyzbierali sme viac ako 270EUR

 • Sledujte online Interný koncert
 • Školné od 1.9.2018

  Pravidelný mesačný školský poplatok sa platí na účet vo VÚB  IBAN SK8302000000001639110758.

  Platbu môžete uskutočniť internet bankingom alebo šekom, ktorý si môžete prevziať u vyučujúceho alebo na sekretariáte školy

  V prípade, že by ste chceli zaplatiť poplatok za väčšiu časť školského roka,  žiadame Vás, aby ste uhrádzali školné len za prvé štyri mesiace t. j. sep. - dec. 2018 a následne v novom kalendárnom roku doplatili zostávajúce mesiace jan. - jún 2019. Takto rozdelené školné je nastavené v rozpočte školy.

  http://www.kremnica.sk/2017/06/16/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-kremnice-c-42017-o-urceni-vysky-prispevkov-ciastocnej-uhrady-nakladov-od-zakonnych-zastupcov-deti-a-ziakov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-zriadovatelskej-poso/

 • PLATBA ZRŠ A VZDELÁVACIE POUKAZY

  Poplatok môžete uhradiť na bankový účet v Slovenskej sporiteľne IBAN SK4609000000005134821536 do poznámky uviesť meno žiaka alebo v hotovosti  u sekretárky.

  Vzdelávací poukaz si môžte uplatniť na ZUŠ J.L.Bellu Kremnica. Po jeho odovzdaní u učiteľa alebo sekretárky má vaše dieťa automaticky zľavu 50% z príspevok na Rodičovské združenie ZUŠ J.L.Bellu. Aj tento školský rok je poplatok 10,-€ na jedno dieťa. Ak sú súrodenci, celková suma je 15,- €. 

  Napr.: jedno dieťa pri sume 10,- €, ktoré odovzdalo vzdel. poukaz, zaplatí 5,-€. Súrodenci pri sume 15,-€, obaja odovzdali vzdel. poukaz, zaplatia 7,50 €. Keď však dal len jeden zo súrodencov vzdel. poukaz, suma poplatku je 10,- €. 

 • Online interný koncert 3.10.2018
 • DDS Zrkadlo získava ďaľšie medzinárodné víťazstvo. Gratuľujeme, ďakujeme a sme na vás nesmierne hrdí.
 • Online záverečný koncert 6.6.2018 o 17.00 v ZUŠ
 • Žiaci z odboru LDO reprezentovali našu školu v Nepále
 • Sledujte o 16:30 online interný koncert 30.05.2018
 • Absolventský koncert hudobný odbor 2018 online
 • Prednášam teda som 17-20 máj 2018 výsledky
 • Online interný koncert 16.05.2018
 • Online interný koncert 18.04.2018
 • V máji nás budú naši žiaci reprezentovať v Nepále
 • Interný koncert 14.02.2018
 • Interný koncert 24.01.2018