Základná umelecká škola J.L.Bellu Kremnica
Novinky Odbory Učitelia Dokumenty Orgány školy

 • VZDELÁVACIE POUKAZY

  Vzdelávací poukaz si môžte uplatniť na ZUŠ J.L.Bellu Kremnica. Po jeho odovzdaní u učiteľa alebo sekretárky má vaše dieťa automaticky zľavu 50% z príspevok na Rodičovské združenie ZUŠ J.L.Bellu. Aj tento školský rok je poplatok 10,-€ na jedno dieťa. Ak sú súrodenci, celková suma je 15,- €. 

  Napr.: jedno dieťa pri sume 10,- €, ktoré odovzdalo vzdel. poukaz, zaplatí 5,-€. Súrodenci pri sume 15,-€, obaja odovzdali vzdel. poukaz, zaplatia 7,50 €. Keď však dal len jeden zo súrodencov vzdel. poukaz, suma poplatku je 10,- €.

 • Školné od 1.9.2018

  Pravidelný mesačný školský poplatok sa platí na č.u.SK8302000000001639110758.

  Platbu môžete uskutočniť internet bankingom alebo šekom, ktorý si môžete prevziať u vyučujúceho alebo na sekretariáte školy

  V prípade, že by ste chceli zaplatiť poplatok za väčšiu časť školského roka,  žiadame Vás, aby ste uhrádzali školné len za prvé štyri mesiace t. j. sep. - dec. 2018 a následne v novom kalendárnom roku doplatili zostávajúce mesiace jan. - jún 2019. Takto rozdelené školné je nastavené v rozpočte školy.

  http://www.kremnica.sk/2017/06/16/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-kremnice-c-42017-o-urceni-vysky-prispevkov-ciastocnej-uhrady-nakladov-od-zakonnych-zastupcov-deti-a-ziakov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-zriadovatelskej-poso/

 • Vernisáž Rok v ateliéri ZUŠ 26.6.2018 o 16:00 hod
 • DDS Zrkadlo získava ďaľšie medzinárodné víťazstvo. Gratuľujeme, ďakujeme a sme na vás nesmierne hrdí.
 • Online záverečný koncert 6.6.2018 o 17.00 v ZUŠ
 • Žiaci z odboru LDO reprezentovali našu školu v Nepále
 • Sledujte o 16:30 online interný koncert 30.05.2018
 • Absolventský koncert hudobný odbor 2018 online
 • Prednášam teda som 17-20 máj 2018 výsledky
 • Online interný koncert 16.05.2018
 • Online interný koncert 18.04.2018
 • V máji nás budú naši žiaci reprezentovať v Nepále
 • Interný koncert 14.02.2018
 • Interný koncert 24.01.2018
 • Učený z neba nik nespadol...! Trailer
 • Vianočný koncert online
 • Vianočný koncert 2016
  22. 2. 2017

  Do galérie Vianočný koncert 2016 boli pridané fotografie.

 • Zborník príspevkov AKTET 2013 a 2014 – 2015
  2. 2. 2017

  Odborné a vedecké príspevky z vedeckého a odborného seminára Ars Kremniciensis  – Traditio et Tempore, ktorého organizátorom v rokoch 2013 a 2014 bola Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici pod záštitou garanta prof. Borisa Banáryho, CSc. vedúceho Katedry hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

  AKTET 2014 – 2015
  Zborník príspevkov z odborného a vedeckého seminára Ars Kremniciensis  – Traditio et Tempore 2014
  Zbornik_AKTET_2014-2015_ISBN_978-80-554-1160-6_(1).pdf


  AKTET 2013
  Zborník príspevkov z vedeckého seminára Ars Kremniciensis  – Traditio et Tempore 2013
  Zbornik_AKTET_2013_pdf_ISBN_978-80-554-0805-7(1).pdf
   

 • Ocenenie Jozefa Bajnoka

  Ocenenie Jozefa Bajnoka - Obrázok 1

 • Výstava ,,Rok v ateliéri ZUŠ"
  1. 7. 2016

  Do galérie Výstava ,,Rok v ateliéri ZUŠ" boli pridané fotografie.